LNT - Home
FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU I NOWYCH TECHNOLOGII
Informacje o programach

Innowacje kluczem do sukcesu

Fundacja Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii wyróżnia dyplomem i znakiem graficznym Lidera Nowych Technologii przedsiębiorstwa i instytucje generujące innowacje i cechujące się perspektywicznym myśleniem. Podmioty biorące udział w programie muszą wykazać się sukcesem rynkowym i wyrazistością.

więcej ...

Innowacje kluczem do sukcesu

Fundacja Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii wyróżnia dyplomem i znakiem graficznym Lidera Nowych Technologii przedsiębiorstwa i instytucje generujące innowacje i cechujące się perspektywicznym myśleniem. Podmioty biorące udział w programie muszą wykazać się sukcesem rynkowym i wyrazistością.

Nie od dziś wiadomo, że aby pozyskać klienta, trzeba się wyróżnić. Rynek jest obecnie przesycony ilością oferowanych produktów i usług, często zresztą do siebie podobnych. Sukces na takim rynku odnieść mogą tylko ci, którzy wykażą się marketingową dalekowzrocznością.

Przychylność konsumentów względem przedsiębiorstwa przejawia się w akceptacji jego produktów, działań i organizacji pracy. Dobrze sformułowana misja przedsiębiorstwa oparta na innowacyjnych rozwiązaniach, czymś co odróżni ją od innych, jest podstawą budowania jej wizerunku. Dziś nie tylko produkt czy usługa mogą być innowacyjne. Nowością może być obecnie społeczna misja, kultura pracy czy sposób komunikacji. Innowacyjność to jeden z elementów budowania marki. Jeśli zbudujemy markę, zdobędziemy wizerunek, prestiż i tożsamość. Marka to struktura dynamiczna, dla której równie istotne jak sprzedaż są: metody zarządzania personelem, zaufanie klientów, jakość czy wspieranie nauki i kultury.

Szansę na tytuł Lidera Nowych Technologii mają firmy i instytucje państwowe: wprowadzające nowe produkty, nowoczesne usługi, procesy produkcyjne, rozwiązania informatyczne, nowatorskie metody zarządzania personelem czy innowacje marketingowe. Podstawowym kryterium oceny jest innowacyjność przedsięwzięcia i jej wpływ na rozwój, jakość i postęp w danej branży. Od nowoczesnych technologii i niestandardowych rozwiązań zależy też przecież rozwój wszystkich gałęzi przemysłu i usług.

Laureaci programu to przedsiębiorstwa o ustalonej pozycji na rynku, o precyzyjnie określonej wizji i jasno sprecyzowanej misji. Zdobycie Lidera Nowych Technologii wyróżnia firmy, daje im status przedsiębiorstw najnowocześniejszych, mających potencjał rozwojowy, odznaczających się innowacjami i kreatywnością, potrafiących zaskoczyć. To zewnętrze potwierdzenie jakości i reputacji firmy.

Patron Programu

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych

Izba prowadzi szeroką działalność wynikającą głównie z potrzeb zrzeszonych w niej firm. Działania te obejmują między innymi następujące obszary:

więcej ...

Patron - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych

Izba prowadzi szeroką działalność wynikającą głównie z potrzeb zrzeszonych w niej firm. Działania te obejmują między innymi następujące obszary:

Reprezentowanie i obrona interesów gospodarczych członków Izby poprzez:

 • współpracę z Ministerstwem Gospodarki nad strategią dla sektora ICT,
 • współpracę z Ministerstwem Transportu, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Krajową Radą Radiofonii i Telewizji m.in. w sprawach uprawnień budowlanych, koncesji, prawa telekomunikacyjnego, planu numeracji krajowej, dzierżawy łączy itp., wykorzystania częstotliwości radiowych, telewizji i radiofonii cyfrowej,
 • współpracę z Komisją Europejską z DG TAXUD w zakresie zawieszeń, kontyngentów i klasyfikacji sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego,
 • współpracę z WTO w zakresie redukcji ceł na produkty teleinformatyczne w ramach Porozumienia ITA,
 • inicjowanie i wspieranie udziału członków Izby w programach rozwojowych Unii Europejskiej,
 • współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie zmian w ustawie o prawie autorskim (opłaty na nośniki i urządzenia do nagrywania i reprografii utworów),
 • współpracę z Ministerstwem Finansów w zakresie tworzenia interpretacji dotyczących klasyfikacji wyrobów elektronicznych, a także spraw związanych z podatkiem akcyzowym na wyroby elektroniczne (np. sprzęt do odbioru telewizji cyfrowej) czy wprowadzaniem kas fiskalnych,
 • współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za normy i certyfikaty dla sprzętu elektronicznego, prowadzenie prac, przygotowanie opinii, projektów, analiz i opracowań o charakterze naukowym i naukowo-technicznym, a także przez zlecanie przygotowania takich opinii, projektów, analiz i opracowań innym podmiotom,
 • ustanawianie ekspertów i rzeczoznawców Izby m.in. w dziedzinach: towaroznawstwa, techniki, prawa, wydawania zezwoleń, certyfikatów, kontroli i ochrony rynku w zakresie pozostającym w związku z obrotem krajowym a także wskazywanie podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym ekspertów w poszczególnych dziedzinach.

Monitoring rynku elektronicznego

Polega na prowadzeniu bazy danych statystycznych dotyczących rynku i przemysłu elektronicznego w Polsce. Wykonywane są analizy i ekspertyzy techniczne, marketingowe i ekonomiczne na potrzeby członków Izby. Działania te prowadzone są częściowo za pośrednictwem Instytutu Rynku Elektronicznego. Publikujemy także ogólnodostępne skróty raportów o rynku elektronicznym w Polsce.

W uzgodnieniu z Ministerstwem Gospodarki, został w Izbie utworzony Komitet Badań Sektora, którego celem jest zbieranie informacji o wielkości produkcji i sprzedaży firm elektronicznych. Gromadzona wiedza służyć będzie ogólnej ocenie wielkości rynku elektronicznego w Polsce, jak i bardziej szczegółowych charakterystyk jego poszczególnych segmentów. Przyczyni się to do tworzenia rzetelnej diagnozy o sytuacji na rynku, wczesnego wykrywania zagrożeń dla sektora i trendów w nim występujących

Polityka celna dla sektora elektroniki.

Izba jest aktywna w zakresie prowadzenia polityki celnej dla sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Współpracujemy zarówno z Ministerstwem Gospodarki jak i Komisją Europejską z DG TAXUD oraz z DIGITALEUROPE w zakresie ustanawiania zawieszeń, kontyngentów oraz klasyfikacji towarowej. Mamy wielu specjalistów, którzy są doradcami na poziomie krajowym jak i Unii Europejskiej.

Nasi przedstawiciele są także aktywni w DIGITALEUROPE w TPG (Trade Policy Group) gdzie skupiamy się na sprawach polityki celnej na poziomie UE oraz obrotu towarami podwójnego przeznaczenia. W izbie działa Komitet Polityki Handlowej i Obrotu Towarami Strategicznymi (KPHiOTS).

Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze

Izba prowadzi szeroki zakres usług informacyjnych zarówno ogólnodostępnych jak i tylko dla członków KIGEiT. Wydajemy elektroniczne biuletyny informacyjne oraz prowadzimy grupy problemowe gdzie zainteresowane firmy uzyskują informacje na wybrany temat.

Organizujemy szkolenia specjalistyczne i ogólne, dedykowane dla całego sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami i wykładowcami w Polsce. Aktualną ofertę szkoleń można znaleźć w sekcji Szkolenia.

Dzięki współpracy z grupą ponad 30 stałych ekspertów możemy świadczyć szeroki zakres usług doradczych. Oferujemy zarówno usługi doradcze proste jak też wyspecjalizowane dotyczące wąskich dziedzin elektroniki i telekomunikacji.

Usługi te są świadczone głównie na potrzeby członków Izby.

Imprezy kooperacyjne i misje handlowe.

Od początku swojej działalności Izba organizuje imprezy kooperacyjne. Głównym celem tych imprez jest umożliwienie kontaktów w zakresie kooperacji dla polskich przedsiębiorstw. Są to spotkania w których biorą udział z jednej strony firmy będące producentami finalnymi a drugiej strony polscy producenci podzespołów.

KIGEiT organizuje spotkania dla polskich firm z misjami handlowymi z różnych krajów jak też organizuje wyjazdy na misje gospodarcze.

Przygotowujemy prezentacje poświęcone ofercie polskiego przemysłu elektronicznego oraz pomagamy w organizacji wizyt w polskich przedsiębiorstwach dla tych firm zagranicznych, które chcą nawiązać współpracę kooperacyjną. Izba udziela informacji firmom zagranicznym poszukującym współpracy z polskimi firmami produkującymi konkretne produkty, podzespoły lub oferujące usługi. Informacje udzielane firmom zagranicznym to dane adresowe firm polskich, ich profile produkcji i zainteresowania potencjalną współpracą.

Współpraca w zakresie inwestycji zagranicznych.

KIGIEIT współpracuje z Ministerstwem Gospodarki oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przy inwestycjach z dziedziny elektroniki. Izba pomagała przy wszystkich największych inwestycjach w Polsce m.in. takich firm jak Philips CE, Daewoo Electronics, LG Electronics, Thomson Multimedia Polska, Motorola, Delphi, Kimball Electronics, Flextronics, Jabil, LG.PhilipsDisplays, Sharp itd.

Zapraszamy na www.kigeit.org.pl.

8 Forum Gospodarcze TIME

VIII FORUM GOSPODARCZE TIME

Jak pokonać barierę innowacyjności?

Celem tegorocznego 8 Forum Gospodarczego TIME jest promocja nowej jakości w myśleniu o przyszłości naszego kraju i dobrobycie społeczeństwa. Tematyka Forum będzie bezpośrednio nawiązywała do opracowanego przez Izbę – Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu.

więcej ...

VIII FORUM GOSPODARCZE TIME

VIII FORUM GOSPODARCZE TIME

Jak pokonać barierę innowacyjności?

Celem tegorocznego 8 Forum Gospodarczego TIME jest promocja nowej jakości w myśleniu o przyszłości naszego kraju i dobrobycie społeczeństwa. Tematyka Forum będzie bezpośrednio nawiązywała do opracowanego przez Izbę – Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu.

Na czym polega ta nowość? – przede wszystkim jest to pomysł na wydostanie się z pułapki jałowego sporu polityków na temat „Polski w ruinie” czy też „ciepłej wody w kranie”. To są kategorie pojęciowe fałszujące obraz rzeczywistości.

Nie jest ani tak źle, ani tak dobrze. Polska skutecznie wykorzystała historyczną szansę przeprowadzenia politycznych i gospodarczych reform, które wprowadziły ją na ścieżkę wzrostu. Zarazem jednak, w miarę upływu czasu widać, że dotychczasowe mechanizmy sprzyjające budowaniu naszej pozycji konkurencyjnej powoli się wyczerpują. Potrzebny jest nowy zastrzyk energii, nowy sposób myślenia i umiejętność oraz wyobraźnia, by skorzystać z okazji, jaką jest proces cyfryzacji.

Antyinnowacyjna polityka stanowi główną barierą hamującą rozwój gospodarczy Polski. Jest wspierana przez klasę polityczną, której interesy są związane z firmami kapitalizmu państwowego, kontrolowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Jest źródłem konfliktu interesów przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, spowodowany nierównym traktowaniem obu sektorów w procesie rozdziału środków budżetowych przeznaczanych na innowacyjność i inwestycje.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) stoi na stanowisku, że główną barierą na drodze do wzrostu stopy życiowej i rozwoju gospodarczego kraju jest antyinnowacyjna polityka gospodarcza i społeczna. Polska zajmuje niezmiennie odległe miejsce w rankingu innowacyjności. Rezultatem tej polityki stabilnie wysokie bezrobocie, którego nie jesteśmy w stanie zmniejszyć poniżej granicy 10%, bardzo niski udział płac w PKB (ok. 35%) oraz ograniczenie tempa wzrostu PKB, w wyniku czego dystans pomiędzy poziomem życia obywateli Polski i wysokorozwiniętych krajów UE przestał się zmniejszać. Pogląd ten prezentujemy niezmiennie w wszystkich kontaktach w przedstawicielami administracji centralnej i w dokumentach programowych Izby. Negatywne skutki tej polityki są szczególnie widoczne w energetyce, gdzie antyinnowacyjność stała się programem działania.

Po latach nieskutecznych prób poprawy sytuacji, musimy sobie odpowiedzieć na następujące pytanie. Jak to jest możliwe, że przyjęta przez rząd polityka innowacyjnego rozwoju - mająca oparcie w uchwalonych przez rząd strategiach rozwoju, programach operacyjnych i deklaracjach politycznych, intensywnie popularyzowana przez media - nie przeszkadza w realizacji antyinnowacyjnej rzeczywistości decyzyjnej na gruncie polityki realnej?

Dotychczasowe analizy wskazują, że przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. KIGEiT podjęła trud konsolidacji wyników dotychczasowych badań i opracowania środków zaradczych. Pierwotnym źródłem antyinnowacyjności jest oparcie strategii transformacji lat 90-ych na kopiowaniu i ekstensywnych mechanizmach wzrostu, bazujących na eksploatacji taniej i dobrze wykształconej siły roboczej i rabunkowej gospodarce energetycznej. Zasoby te uległy wyczerpaniu, czego objawem politycznym jest powszechne dążenie do zmiany. Polacy nie chcą już być tanią siłą roboczą i nie chcą Polski w roli wyrobnika w europejskim podziale pracy. Odziedziczone po PRL nadmiarowe zasoby energetyki również uległy dekapitalizacji.

Po raz kolejny potwierdziła się zasada, że każde źródło sukcesu zawiera w sobie zalążek klęski. Bardzo skuteczna w latach 90-cyh strategia rozwoju gospodarczego oparta na kopiowaniu rozwiązań sprawdzonych w krajach wysokorozwiniętych stała się źródłem antyinnowacyjności. Mimo spowolnienia rozwoju, antyinnowacyjność ma nieuświadomione, ale istotne poparcie społeczne, więc polityka blokowania innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego jest w pewnym sensie wyrazem oczekiwań społecznych. Pokolenie, które poniosło koszty społeczne transformacji podchodzi nieufnie to polityki wspierania zmian i postępu. Cyfryzacja, stanowiąca emanację innowacyjności, zrodziła wykluczenie społeczne słabiej wykształconej części społeczeństwa. 25 lat nienadążającej ze postępem gospodarczym polityki edukacji i kształcenia dorosłej części społeczeństwa pogłębiło trudności adaptacyjne istotnej części społeczeństwa. Jak dodamy do tego interesy klasy politycznej, wielkich spółek Skarbu Państwa, monopolistów i anachroniczny sposób wydatkowania środków na badania rozwój i innowacje, będziemy mieli w miarę pełny obraz przyczyn obserwowanego spowolnienia.

Przejawem antyinnowacyjnej polityki jest skuteczność lobbingu realizowanego przez branże kapitalizmu państwowego. Politycy wspierają nacisk medialny wywierany przez przestarzały technologicznie i strukturalnie kompleks paliwowo-energetyczny. Dzięki temu jest on zdolny do wymuszania na kolejnych rządach ciągle nowych dotacji niezbędnych dla utrzymania polityki stagnacji technologicznej i biznesowej. Zatem, mimo słabej kondycji ekonomicznej, jest siła polityczna zdolna do blokowania transformacji technologicznej energetyki i spowalniania całej gospodarki.

Dlatego zmiana kursu gospodarczego na innowacyjność jest tak trudnym wyzwaniem i trzeba przyjąć, że nie zdarzy się na mocy jednej światłej decyzji politycznej.

KIGEiT reprezentuje przemysł ICT - innowacyjną część polskiej gospodarki prywatnej, która ponosi główne koszty dotowania kapitalizmu państwowego. Z inicjatywy członków Izby powstał Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu, którego celem jest monitorowanie działań organów Państwa i domaganie się faktycznej realizacji polityki przestawiania gospodarki na innowacyjne tory rozwoju. Dlatego całe VIII Forum Gospodarcze TIME w całości poświęcimy praktycznym aspektom innowacyjnego kierunku rozwoju, jakim jest cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki. Poniżej przestawiamy główne tematy naszych tegorocznych obrad.

 1. Innowacyjna transformacja systemu zasilania gospodarki – spójny program cyfrowego kierunku energetyki systemowej, obywatelskiej i budownictwa.
 2. Jednolity rynek cyfrowy – szansa i wyzwania ekonomiczno-społeczne
 3. Cyfrowo zintegrowany kierunek rozwoju infrastruktury technicznej
 4. Spójność polityki gospodarczej w zakresie B+R+I ze strategią innowacyjnego rozwoju

Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu to apel do całego społeczeństwa, abyśmy poprzez swoje wybory, decyzje i codzienną aktywność świadomie i konsekwentnie realizowali prezentowany Program a tym samy dążyli do założonego celu.

Honorowy Patronat

Miło nam poinformować, że nasz program został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Aktualności

ViDiS

ViDiS SA – stawia na monitory interaktywne i inne najnowsze rozwiązania dla sektora edukacji Rola wyspecjalizowanego dystrybutora sprzętu prezentacyjnego reprezentującego w Polsce wiele światowych marek zobowiązuje. Przede wszystkim do śledzenia najnowszych trendów i rozwiązań, które kształtują świadomość użytkowników. ViDiS SA jest twórcą - obecnej na rynku od 2007 roku – marki Avtek. Charakteryzuje ją połączenie wysokiej jakości z rozsądną ceną. Od momentu wprowadzenia marki już ponad 100.000 urządzeń z logo Avtek działa na polskim rynku, a marka otrzymuje wiele prestiżowych wyróżnień. Do najbardziej popularnych grup produktowych należą bez wątpienia ekrany projekcyjne oraz tablice i monitory interaktywne. Te ostatnie coraz częściej są wybierane do szkolnych pracowni oraz małych i średnich sal konferencyjnych. Choć jest to zgodne z trendem wyraźnie widocznym w zachodniej Europie, to bardzo dobre wyniki sprzedaży monitorów interaktywnych z serii Avtek TouchScreen Pro w 2015 roku przerosły nawet prognozy ViDiSu. Monitory interaktywne to przede wszystkim urządzenia bardzo trwałe i funkcjonalne. Mogą pracować nawet 50.000h, co przekłada się na ponad 15 lat intensywnej pracy. Jak przystało na urządzenia oparte o system Android działają nawet bez podłączenia komputera. Wbudowana przeglądarka internetowa pozwala na korzystanie z zasobów internetu. Można korzystać z funkcji nanoszenia notatek na dowolny obraz czy też używać monitora jako tablicy kopiującej czy interaktywnej (Note-ON-it). Avtek TouchScreen Pro posiada także wbudowany odtwarzacz multimediów i plików MS Office. Na wygodę użytkowania składa się wiele elementów, takich jak fabryczna prekalibracja monitora, dzięki której sprzęt jest gotowy do użycia natychmiast po podłączeniu. Urządzenie jest w pełni zgodne z systemami Windows 8 i 10, a szczególnie ich dotykowymi funkcjami. Matowa powierzchnia monitora eliminuje większość refleksów zewnętrznego światła, dzięki czemu oferuje on doskonałą widoczność obrazu w każdych warunkach. Technologia pozycjonowania w podczerwieni wykorzystująca nowy algorytm odczytu i przesyłania danych, pozwala na wyższą rozdzielczość, precyzję i dokładność. Avtek TouchScreen Pro to połączenie wysokiej klasy monitora LCD o rozdzielczości Full HD (lub UItra HD dla 84”) i podświetleniu LED z funkcją dotykową. Już w najbliższym czasie firma wprowadzi na rynek przenośne laboratoria do przeprowadzenia doświadczeń na lekcjach fizyki, chemii czy biologii. Popyt na tego typu produkty będzie dodatkowo stymulował sprzedaż wizualizerów również obecnych w ofercie ViDiS SA. Są to urządzenia, które umożliwią nagrywanie i wyświetlanie doświadczeń za pomocą projektora. ViDiS SA (www.vidis.pl) reprezentuje w Polsce następujące światowe marki: AVer (wizualizery oraz systemy do wideokonferencji), Avtek (ekrany projekcyjne, monitory i tablice interaktywne, uchwyty do projektorów, piloty i akcesoria prezentacyjne), Aqualite (monitory pogodoodporne), Casio (projektory Laser&Led), CTOUCH (monitory interaktywne oraz akcesoria), DEFENZO (głośniki bezprzewodowe, powerbanki), EVOKO (system rezerwacji sali konferencyjnych oraz zestawy do audiokonferencji), GBC (oprawa i laminacja dokumentów), JUST LAMPS (lampy do projektorów wszystkich marek), LUMENS (wizualizery i kamery PTZ), Kensington (akcesoria komputerowe), MasterLock (sejfy i kasety), Neets (systemy sterowania salami konferencyjnymi) NOBO (komunikacja wizualna: ekrany, tablice, wskaźniki), PLUS Vision (elektroniczne tablice kopiujące), QOMO (monitory i tablice interaktywne, systemy do testów), Rexel (niszczarki, trymery, gilotyny, zszywacze, dziurkacze, produkty do organizacji dokumentów), RM Easiteach (oprogramowanie do monitorów i tablic interaktywnych), Safescan (liczarki monet i banknotów oraz testery, systemy ewidencji czasu pracy), SentrySafe (sejfy i kasety), SMS (wysokiej jakości uchwyty i statywy do sprzętu prezentacyjnego), Smart Metals (uchwyty i statywy do monitorów wielkoformatowych), VISION (systemy instalacyjne Techconnect), ViewSonic (projektory, monitory), VIVITEK (projektory i rozwiązania bezprzewodowe). Firma jest właścicielem portali www.multimediawszkole.pl, www.interaktywne.pl oraz organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Klasa ze snów” www.klasazesnow.pl ViDiS prowadzi także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów AVer, Vivitek, Qomo, Lumens, ACCO, Avtek, Casio. ViDiS SA jest również laureatem następujących nagród i wyróżnień: Gepard Biznesu 2011, 2012, 2015 – nadana przez Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Klub Gepardów Skrzydła Biznesu 2011 (woj. dolnośląskie) – nadany przez Dziennik Gazeta Prawna Gazela Biznesu 2011, 2012, 2015 – nadany przez Dziennik Puls Biznesu
04 May 2016

Patron - Polska Izba Handlu

Patron Wspierający: Polska Izba Handlu Polska Izba Handlu jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego. Zrzeszamy obecnie około 30 000 sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firmy z otoczenia FMCG, a także firmy usługowe. Działając na rynku od 1997 roku staliśmy się najszerszą reprezentacją handlu detalicznego i usług w Polsce. Jesteśmy obecnie jednym z kluczowych partnerów społecznych w procesie tworzenia prawa. Cały czas bierzemy udział w konsultacjach projektów ustaw, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji parlamentarnych. Współprzewodniczymy także Radzie Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy Ministerstwie Gospodarki. Posiadając licencję lobbingową MSW, jesteśmy w stanie w sposób czynny włączać się w procesy legislacyjne i niejednokrotnie składaliśmy naszej projekty ustaw. Poszerzając cały czas zespół ekspercki, wdrażając nowe usługi, oraz rozwijając komunikację i prowadząc bardzo aktywne działania w obszarze Public Relations staramy się zapewniać naszym firmom członkowskim coraz pełniejszą ofertę współpracy. Obecne obszary świadczonych przez nas usług: Komunikacja o działaniach firm członkowskich Szkolenia Wsparcie budowy wizerunku Wsparcie działań legislacyjnych Organizacja imprez Integracja środowiska Działalność informacyjna dotycząca handlu i usług Działania w zakresie komunikacji realizujemy w oparciu o bazę mediów, firm i organizacji. Obecnie jesteśmy jedną z głównych i najbardziej opiniotwórczych organizacji w zakresie handlu detalicznego oraz usług, co potwierdza ilość publikacji w mediach cytujących nasze dane i stanowiska oraz udział w licznych konferencjach i targach branżowych. Współpracując z agendami rządowymi, organizacjami międzynarodowymi, instytutami badawczymi, mediami, innymi organizacjami gospodarczymi jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla wszystkich firm i organizacji, którym zależy na własnym sukcesie oraz rozwoju gospodarczym kraju. Zachęcamy Państwa do umówienia się na spotkanie, podczas którego bliżej przedstawimy działalności Izby, a także wspólnie zastanowimy się nad działaniami, które mogą przynieść korzyść Państwa firmom czy organizacjom. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 440 83 23
16 Mar 2016

Patron - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. - Zwiększając zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową i korzystając z efektów prac naukowców polscy przedsiębiorcy mogą zapewnić sobie ścieżkę dynamicznego rozwoju i długotrwałą przewagę konkurencyjną. Chcemy wspierać polskie firmy w realizacji tych celów. Mamy ku temu odpowiednie środki, a nasza szeroka i zróżnicowana oferta odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw o różnej wielkości i z różnych branż. Wsłuchując się w głos naszych partnerów znacząco uprościliśmy procedury konkursowe, m.in. upraszczając składanie wniosków i skracając czas wydawania decyzji. Jednocześnie prowadzimy konkursy ułatwiające uczelniom i jednostkom naukowym zwiększanie ich możliwości reagowania na zapotrzebowanie ze strony gospodarki - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2016 roku NCBR ogłosi 25 konkursów (nie licząc konkursów w ramach programów międzynarodowych), a połowa z nich to nowe propozycje adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i uczelni i jednostek naukowych. Większość konkursów będzie przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków w pierwszym z nich, ogłoszonym już w grudniu zeszłego roku konkursie poddziałania 1.1.2, tzw. „Demonstratorze”, właśnie się rozpoczął i potrwa do końca lutego. Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów NCBR przeznaczył 500 mln zł. Drugi konkurs, z takim samym budżetem, Centrum ogłosi jesienią. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie także w ramach trzech konkursów adresowanego do nich poddziałania 1.1.1, tzw. „szybkiej ścieżki”, której celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jeden z nich - to nowość w ofercie Centrum - będzie przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Łączny budżet tych konkursów to ponad 2 mld zł. Z kolei w ramach działania 1.2 uruchomione zostaną dwa nowe programy sektorowe. Ustanowione na wniosek zrzeszeń przedsiębiorców (stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych, itp.) odpowiadają na konkretne, zdiagnozowane potrzeby sektorów przy uwzględnieniu ich potencjału rozwojowego. Nabór wniosków w adresowanym do branży chemicznej programie INNOCHEM rozpocznie się już 1 lutego, a w skierowanym do innowatorów z przemysłu włókienniczego InnoTextile planowany jest dwa miesiące później. Na wsparcie prac B+R w tych sektorach NCBR przeznaczył 180 mln zł. Jednocześnie Centrum będzie rozwijało współpracę z partnerami z poszczególnych branż w ramach wspólnych przedsięwzięć, m. in. z Synthos S.A., PGE czy PKP Cargo S.A. W ramach PO Inteligentny Rozwój NCBR ogłosi także trzy nowe konkursy skierowane do konsorcjów składających się z jednostek naukowych i przedsiębiorców oraz jednostek naukowych: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (Poddziałanie 4.1.1), Regionalne agendy naukowo-badawcze (Poddziałanie 4.1.2), Programy badawcze wirtualnych instytutów (Poddziałanie 4.1.3). Przeprowadzi również drugi konkurs poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. NCBR będzie także kontynuowało nowatorskie programy BRIdge Alfa i BRIdge VC, w ramach których we współpracy z wyłonionymi partnerami - funduszami wysokiego ryzyka - zaoferuje publiczno-prywatne wsparcie najbardziej innowacyjnym projektom. W ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój NCBR w 2016 roku ogłosi 7 konkursów. Uczelnie będą mogły się ubiegać m.in. o środki na wzmocnienie kształcenia na uczelniach przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych, na działania włączające pracodawców w nowe programy kształcenia, na poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia oraz na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni, np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wśród nowych programów, które zostaną uruchomione w 2016 roku znajduje się także E-Pionier, który będzie realizowany jako pilotaż w ramach PO Polska Cyfrowa. Celem tego pierwszego w Polsce programu zakładającego finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement) jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie również kontynuowało realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które zostały przygotowane w oparciu o Krajowy Program Badań. W II kwartale 2016 roku o wsparcie będzie można się ubiegać w III konkursie adresowanego do konsorcjów naukowych programu BIOSTRATEG oraz w I konkursie nowego programu TECHMATSTRATEG, którego celem jest wspieranie prac B+R w dziedzinie technologii materiałowych. NCBR ogłosi także konkursy w służącym wspieraniu młodych naukowców programie LIDER oraz programie Go_Global.pl, którego celem jest wspieranie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych. Nabór wniosków w pierwszym z nich rozpocznie się 14 stycznia i potrwa do 14 marca, a na młodych liderów polskiej nauki czeka 40 mln zł. Z kolei innowacyjne firmy stawiające na podbój zagranicznych rynków będą mogły ubiegać się o wsparcie z NCBR w ramach Go_Global.pl od kwietnia. W 2016 roku NCBR ogłosi także kolejny konkurs w obszarze B+R na rzecz bezpieczeństwa państwa.
17 Feb 2016

ArCADiasoft

Firma ArCADiasoft Chudzik sp. j. jest polską firmą działającą na rynku oprogramowania dla budownictwa, architektury i instalacji od 1997 roku, posiadająca najszerszą ofertę dla tych branż. Jej autorskie programy to rozwiązania przydatne w codziennej pracy inżyniera, proste i intuicyjne, przemyślane w najmniejszym detalu, a jednocześnie technicznie oparte o najnowocześniejszą technologię. Od wielu lat pracujemy nad będącym wizytówką firmy systemem ArCADia BIM, który w swoich założeniach opiera się na idei BIM (Building Information Modeling) i tym samym pozwala na gromadzenie, aktualizowanie i wprowadzanie kompleksowej informacji o budynku do bazy danych już w momencie projektowania. Baza ta umożliwia czerpanie dowolnej informacji w każdej chwili na etapach projektowania, budowy i eksploatacji budynku. Pierwszy element tego systemu, ArCADia-ARCHITEKTURA, został przez nas dołączony do ArCADia-INTELLICAD jako narzędzie architektoniczne. Zaawansowane wsparcie poszczególnych branż jest realizowane sukcesywnie w postaci kolejnych elementów, takich jak np.: ArCADia-START, ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE czy też aplikacji przeznaczonych dla branży elektrycznej, jak np. ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE. Programy te korzystają ze wspólnej bazy danych o obiektach budowlanych, umożliwiając pełną współpracę między poszczególnymi branżami oraz wymianę informacji i projektów w ramach systemu, jak również poza nim. Aplikacje ArCADia BIM obsługują format IFC, który pozwala na współpracę z takimi programami jak np. Allplan, ArchiCAD czy Revit. ArCADiasoft jest w Polsce jedyną firmą piszącą oprogramowanie dla technologii BIM i bezsprzecznie największym producentem oprogramowania dla budownictwa w Polsce. Od czasu, gdy na rynek zostały wprowadzone pierwsze moduły systemu ArCADia, czyli od roku 2008, liczba ich użytkowników sukcesywnie rośnie. Obecnie jest to już kilkadziesiąt tysięcy licencji wydanych na poszczególne programy systemu. Poza systemem ArCADia BIM, najbardziej znanym spośród autorskich programów produkcji ArCADiasoft jest ArCADia-TERMO, wielokrotnie nagradzany (Godło TERAZ POLSKA 2010, Złoty Medal MTB BUDMA 2009 oraz wiele innych nagród i wyróżnień) program służący do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także do wykonywania audytów energetycznych i remontowych. Po latach, z perspektywy czasu okazał się być bez wątpienia najpopularniejszym programem tego typu na rynku. Tworzymy również oprogramowanie na zamówienie. Dzięki temu, że możemy wykorzystać już posiadane oprogramowanie oraz zdobyte w ten sposób doświadczenie, nasze rozwiązania są pewne, sprawdzone i przystępne cenowo. Zaufały nam już między innymi takie firmy jak: SANITEC-Koło, HENKEL Polska, BlackRedWhite, Balma, Jarocin, PAROC, Maxit-OPTIROC, Wydawnictwo MURATOR, Pfleiderer, Stropex, REHAU czy PURMO. ArCADiasoft w swojej codziennej działalności nie zapomina o zaangażowaniu społecznym. Współpracuje z ponad czterdziestoma uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria lądowa, inżynieria środowiska, budownictwo energooszczędne, elektryczny i pokrewnych, wyposażając ośrodki akademickie we w pełni funkcjonalne szkoleniowe wersje programów dla budownictwa, a także szkoląc studentów i wykładowców. Dzięki nam kilka tysięcy studentów bezpłatnie otrzymuje programy z licencjami edukacyjnymi na pełne wersje naszych programów. Pomagamy również innym, wspólnie z INTERsoft sp. z o.o. subwencjonując instytucje opiekujące się dziećmi i młodzieżą, wspieramy też inicjatywy sportowe, sponsorując drużyny niepełnosprawnych koszykarzy na wózkach oraz siatkarskich drużyn juniorskich klubu sportowego WIFAMA. Schemat systemu ArCADia BIM
12 Jan 2016

Buderus

Buderus Liderem Nowych Technologii® 2016 Grupa Bosch Thermotechnik GmbH, do której należy marka Buderus, to największy producent systemów grzewczych w Europie z siecią dystrybucyjną na całym świecie. Buderus to marka gwarantująca jakość, trwałość, niezawodność i doświadczenie. Buderus zapewnia kompleksową ofertę systemów grzewczych o mocy od 2,5 kW do 1 850 kW. Oferta Oferta handlowa Buderusa obejmuje bardzo szerokie spektrum urządzeń. Do najważniejszych kategorii produktowych należą: Kotły gazowe: kondensacyjne oraz konwencjonalne Kotły na paliwa stałe: z załadunkiem ręcznym lub podajnikiem automatycznym Kotły olejowe: kondensacyjne oraz konwencjonalne Kotły średniej i dużej mocy: żeliwne i stalowe Gazowe przepływowe podgrzewacze c.w.u. dużej mocy Kolektory słoneczne: płaskie oraz próżniowe a także pakiety solarne Pompy ciepła: powietrzne, gruntowe oraz do przygotowania c.w.u. Klimatyzacja Rekuperacja Grzejniki Zbiorniki: zasobniki c.w.u., podgrzewacze c.w.u., bufory c.o. Bloki energetyczne Systemy regulacji i zdalnego sterowania Osprzęt do instalacji grzewczych Nagrodzone urządzenie Logavent HRV2 to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, która zapewnia w budynku świeże i czyste powietrze przez całą dobę. Dzięki skutecznym filtrom oczyszcza je również z pyłków i kurzu. Nowy system marki Buderus pomaga także oszczędzać: jego częścią jest wydajny wymiennik ciepła, który w zimie przekazuje ciepło z powietrza odprowadzanego do powietrza doprowadzanego bez mieszania tych dwóch strumieni. Dzięki temu nawet 90% ciepła wraca do pomieszczeń wraz ze świeżym powietrzem, co pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania. Natomiast w letnie noce, gdy temperatura wewnątrz pomieszczeń jest wyraźniej wyższa od temperatury na zewnątrz, system zapewnia dopływ przyjemnego, chłodniejszego powietrza do budynku dzięki załączającemu się automatycznie obejściu (by-pass). Urządzenia Logavent marki Buderus są dostępne w trzech wariantach: HRV2-140 dla domów szeregowych, oferujący nominalną wydajność przepływu do 140 metrów sześciennych na godzinę (m³/h); HRV2-230 dla domów jednorodzinnych oferujący nominalną wydajność przepływu 230 m³/h; HRV2-350 dla większych domów jednorodzinnych oferujący nominalną wydajność przepływu do 350 m³/h. Obliczona sprawność odzysku ciepła (EN 13141-7) wynosi we wszystkich modelach ok. 90%. Wszystkie przyłącza wentylacyjne są wyprowadzone do góry, co ułatwia projektowanie oraz podłączenie urządzeń do systemu dystrybucji powietrza w budynku. Zasysanie powietrza z zewnętrz i oddawanie powietrza może odbywać się - do wyboru - przez przyłącza po prawej lub po lewej stronie obudowy. Centrala wentylacyjna Logavent jest standardowo wyposażona w nagrzewnicę wstępną zabezpieczającą pracę wymiennika ciepła przed zamarznięciem, nawet przy ujemnych temperaturach powietrza na zewnątrz. Logavent HRV2 można w łatwo ustawić i dostosować do własnych preferencji. Sterowanie centrali wentylacyjnej może odbywać się na trzy sposoby. Pierwszą opcją jest regulator wbudowany w urządzenie, który zapewnia ustawienie najważniejszych funkcji urządzenia. Szerszy zakres ustawień dostępny jest za pomocą bezprzewodowego pilota RCV, oferowanego w wyposażeniu dodatkowym. Do sterowania możemy też wykorzystać bezpłatny program komputerowy Configuration Tool umieszczony na stronie internetowej Buderus. Po podłączeniu komputera do urządzenia można za jego pomocą skonfigurować programy czasowe, dokonać regulacji wielu ustawień, ale też - śledzić historię zmian wszystkich mierzonych parametrów na zainstalowanych czujnikach (np. temperatur). Configuration Tool oferuje również poziom dostępu dla Instalatora, co ułatwia kalibrację urządzenia po jego zainstalowaniu. Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa infolinia: 801 777 801 www.buderus.pl
12 Jan 2016

COMP Soft

COMP Soft spółka z o.o. COMP Soft Sp. z o.o. istnieje od roku 2000, od początku posiada status Oracle Gold Partner. Zadaniem COMP Soft jest dostarczenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, począwszy od analizy potrzeb klientów, projekty systemów informatycznych, poprzez wdrożenia systemu ERP, aż po tworzenie dedykowanych rozwiązań. Dzięki temu, że COMP Soft stał się autoryzowanym partnerem firmy Oracle, pozwoliło to firmie na oparcie na technologii Oracle swojego produktu – Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem – MAAT. Firma zatrudnia 40 inżynierów. MAAT jest rozwiązaniem stworzonym przez rodzimych informatyków a centrum rozwojowe oprogramowania znajduje się w Polsce. Z tego względu system nadąża za wszelkimi zmianami w polskim prawodawstwie oraz jest przystosowany do przyzwyczajeń polskich użytkowników. Dostawca deklaruje również otwartość na realizację specyficznych wymagań klientów, oczekujących dedykowanych dla siebie modyfikacji funkcjonalnych. Swoim zakresem obejmuje on wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa - począwszy od finansów i księgowości, poprzez logistykę i produkcję, aż po kadry i płace. Szczególny nacisk przy tworzeniu systemu MAAT został położony na sfery związane z zarządzaniem produkcją. Poszczególne wersje radzą sobie zarówno z obsługą produkcji seryjnej, jak i jednostkowej. Inna wersja stosowana jest w branży spożywczej i produkcji recepturowej. Nazwa rozwiązania MAAT wywodzi się od imienia egipskiej bogini prawdy i sprawiedliwości. Jest uosobieniem ładu i porządku we wszechświecie. Moduły systemu MAAT dedykowane dla zarządzania majątkiem trwałym lub pracownikami używane są także w wielu bankach i instytucjach finansowych. Wśród branż, do których kierowane jest rozwiązanie znajdują się m.in.: meblarska, spożywcza, metalowa, maszynowa, budowlana, lotnicza, automotive, przetwórstwo tworzyw sztucznych, hutnictwo, energetyka. Wybrane przedsiębiorstwa w których wdrożony jest MAAT: Firmy Grupy Kapitałowej Geyer&Hosaja Firmy Grupy Kapitałowej Wietpol Aerospace Firmy Grupy Kapitałowej Black Red White Zakład Narzędziowy „M+R” Sp. z o.o. Automet Group Sp. z o.o. Dane firmy: COMP Soft Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec tel.: 17 788 18 10 www.compsoft.com.pl
12 Jan 2016

Organika

Podkłady Pianomat to doskonałe podkłady podłogowe pod panele i wykładziny dywanowe. Podkłady Pianomat wytwarzane są w procesie eko-recyklingu z elastycznej pianki poliuretanowej. W ofercie Organika posiada trzy rodzaje podkładów: pod podłogi twarde, pod wykładziny i pod podłogi sportowe. Pianomat pod panele podłogowe zalecany jest zarówno pod panele drewniane, jak i laminaty. Podkłady Pianomat mają doskonałe właściwości izolacji termicznej i akustycznej, wytłumiają odgłosy chodzenia i niwelują nierówności podłoża. Pod podłogi twarde Organika oferuje Pianomat o grubości 3mm i 4mm. Pianomat szary 3 mm jest doskonałym rozwiązaniem na ogrzewanie podłogowe wodne. Obie grubości Pianomatu pod panele dostępne są również w wersji trudnopalnej, spełniającej wymogi dla materiałów stosowanych w miejscach użyteczności publicznej. Pianomat pod wykładziny dywanowe daje poczucie przyjemnej miękkości grubego, ekskluzywnego dywanu, a także przedłuża żywotność wykładziny. Dostępny jest w dwóch grubościach 5mm i 10 mm, w wersji laminowanej flizeliną, a także w wersji trudnopalnej. Pianomat pod podłogi sportowe typu Training oraz PCV to świetne rozwiązanie w salach gimnastycznych, fitness i squash. Dostępne są trzy grubości Pianomatu pod podłogi sportowe: 4 mm, 6 mm i 8 mm. Podkłady Pianomat doskonale wyciszają i docieplają pomieszczenia, a także podnoszą komfort użytkowania podłogi. Są bardzo łatwe i szybkie w montażu. Posiadają wymagane atesty trudnopalności oraz Aprobatę Techniczną ITB. Są dostępne w największych sieciach budowlanych tj.: Castorama, Leroy Merlin, Bricoman, Bel-Pol, DDD oraz w sieci autoryzowanych punktów sprzedaży na terenie całej Polski. Producentem Pianomatu jest Organika, jeden z największych producentów pianki poliuretanowej w Polsce. Organika tworzy międzynarodową grupę kapitałową obejmującą 10 spółek zależnych prowadzących działalność w Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, a także na Białorusi. Główny produkt Spółki, elastyczna pianka poliuretanowa (PUR), jest używany do produkcji mebli, materacy oraz innych przedmiotów codziennego użytku. W zakładzie w Czechach wytwarzane są także specjalne pianki techniczne, wykorzystywane w branży motoryzacyjnej.
12 Jan 2016

OknoPlus

W dobie globalizacji i komercjalizacji OknoPlus z dystansem podchodzi do masowej produkcji. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów ceniących estetykę, jakość i niepowtarzalność. OknoPlus to ludzie – zespół profesjonalnych fachowców, którzy nie tylko wykorzystują najnowsze technologie ale także swój talent i inwencję. Większość z nas może się pochwalić kilkunastoletnim doświadczeniem w tej branży. Dla nas okna to nie tylko wymiar i cena, ale również solidność wykonania, estetyka, funkcjonalność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez wiele lat. Każdy pragnie czuć się w swoim domu bezpiecznie i wygodnie. Z tego powodu tak ważne jest, by wybierając okna PCV, zdecydować się na produkt sprawdzony, wykonany przez doświadczone i renomowane przedsiębiorstwo. Czasy, kiedy w dziedzinie budownictwa i aranżacji wnętrz królowały schematy i standardowe rozwiązania, odchodzą w niepamięć. Tak jak nasi Klienci, cenimy sobie wysoką jakość, estetykę i indywidualne rozwiązania. Dla nas okna, to coś więcej niż wymiar i cena, to również solidność, funkcjonalność, bezpieczeństwo, komfort użytkowania przez wiele lat. Budując dom oczekuje się, że będzie on wyróżniał się nie tylko estetyką, ale i energooszczędnością, tak aby jego eksploatacja była jak najniższa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, OknoPlus posiada w swojej ofercie energooszczędne okna serii Thermo. Okna powinny być także funkcjonalne, a takie są wówczas, gdy zastosowane w nich rozwiązania ułatwiają nam życie. OknoPlus opracowało szereg ergonomicznych rozwiązań, które spełnią Państwa oczekiwania i wymagania. Indywidulne rozwiązania są coraz bardziej doceniane. Okna o nietypowych kształtach, dostępne w ofercie firmy OknoPlus, potrafią w prosty sposób odmienić cały dom - przełamać monotonną bryłę budynku i nadać mu indywidualny charakter. Oferowane przez nas okna PCV spełniają najwyższe europejskie normy energooszczędności oraz standardy jakościowe. Dzięki prawidłowemu doborowi okien oraz profesjonalnemu montażowi dom zyska więcej światła i ciepła, co ograniczy wydatki na ogrzewanie. Decydując się na okna PCV z oferty firmy OknoPlus z Krakowa, zapewniacie sobie Państwo: znakomitą izolacyjność akustyczną oraz termiczną; wygodę użytkowania przez długi czas; solidne wykonanie; walory estetyczne na najwyższym poziomie.
12 Jan 2016

Smart Technology Group

Smart Technology Group to szwajcarsko - polska firma technologiczna, która powstała z myślą o projektowaniu i produkcji nowatorskich, funkcjonalnych rozwiązań z dziedziny inteligentnych technologii. Smart Technology Group jako jedyna firma na świecie opracowuje czytniki RFID UHF, które w innowacyjny sposób łączą technologie RFID, Beacon, WiFi, ZigBee, GPRS. Powstała w ten sposób marka produktów SMART RFID, nie mająca swojego odpowiednika na światowym rynku RFID. Innowacyjność rozwiązań oferowanych przez firmę została już doceniona w prestiżowych konkursach. Smart Technology Group jest laureatem takich nagród jak Dobry Wzór 2015, Innowacje w Handlu (2 nagrody) oraz Laur Innowacyjności. Teraz do zbioru trofeów dołączył tytuł Lidera Nowych Technologii. Z rozwiązań opracowanych przez inżynierów firmy korzystają m.in. takie marki jak znany i ceniony producent męskiej odzieży Pellini, sklepy Amway, bydgoskie Exploseum, sieć butików Lavend czy sklepów meblarskich 4Interiors. W 2015 roku Smart Technology Group we współpracy ze środowiskiem akademickim stworzyła Smart RFID Lab – pierwszą polską inicjatywą badawczo-rozwojową, umożliwiającą studentom na aktywne uczestnictwo w opracowywaniu rozwiązań RFID. Zespół Smart Technology Group tworzą pracownicy z doświadczeniem w polskich, niemieckich, francuskich i szwajcarskich firmach, instytutach naukowych i uczelniach, takich jak Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Fachhochshule Muenster, German Aerospace Center, Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu i innych. Pracownicy Smart Technology Group mają na swoim koncie kilka zgłoszeń patentowych, kilkadziesiąt publikacji naukowo technicznych, wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, wieloletnie doświadczenie w dużych międzynarodowych projektach badawczych.
14 Dec 2015

WELD

Jesteśmy liderem w produkcji wysokiej jakości maszyn i urządzeń z dziedziny zgrzewalnictwa w Polsce. Specjalizujemy się w budowie zgrzewarek wielopunktowych i jednopunktowych, prostowarek do drutu oraz linii produkcyjnych do paneli ogrodzeniowych. Zdolność produkcyjna i organizacyjna firmy WELD technologia zgrzewania Sp. z o.o. pozwala na realizację dowolnego zlecenia z dziedziny zgrzewalnictwa i urządzeń towarzyszących. w przyjętym terminie i na właściwym poziomie technicznym. Ponadto oprócz świadczeń gwarancyjnych (kompleksowa opieka), oferujemy serwis pogwarancyjny, doradztwo w zakresie technologii produkcji zgrzewanych elementów, jak również modyfikacje dostarczonych maszyn, pod kątem zmiany profilu produkcji.
14 Dec 2015
Partnerzy / Katalog

Organ Wspierający - IZTECH

iztech1

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii powstała w 2008 r. W odróżnieniu od dotychczas istniejących w kraju izb gospodarczych nie ma ona charakteru branżowego, zrzesza trzy grupy podmiotów, od współdziałania których zależy skuteczność realizacji wszelkich programów innowacyjnych: jednostki naukowe, przedsiębiorców i instytucje finansowe. Obecnie członkiem Izby jest ponad 100 przedsiębiorstw wysokiej techniki, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansowe i parki naukowo-technologiczne.

Celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz likwidacja barier prawnych, finansowych i środowiskowych w tym zakresie. Podstawowym zadaniem Izby jest wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

więcej ...

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.obsługuje inwestorów już od ponad 20 lat. Misją PAIiIZ jest zachęcanie zagranicznych firm do rozpoczęcia działalności w Polsce.

Agencja oferuje doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego, pomoc przy interpretacji przepisów i regulacji prawnych, pomoc przy wyszukiwaniu partnerów biznesowych oraz atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji oraz zapewnia pełen dostęp do informacji gospodarczych.

więcej ...

Patron - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.obsługuje inwestorów już od ponad 20 lat. Misją PAIiIZ jest zachęcanie zagranicznych firm do rozpoczęcia działalności w Polsce.

Agencja oferuje doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego, pomoc przy interpretacji przepisów i regulacji prawnych, pomoc przy wyszukiwaniu partnerów biznesowych oraz atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji oraz zapewnia pełen dostęp do informacji gospodarczych.

PAIiIZ kreuje również pozytywny wizerunek Polski w świecie oraz promuje polskie produkty i usługi poprzez organizację konferencji, seminariów i wystaw, wydawanie publikacji o tematyce ekonomicznej, organizację kampanii reklamowych oraz współpracę z mediami.

Kontakt

www.paiz.gov.pl

ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

tel. 22 334 98 75

fax 22 334 98 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KATALOG Liderów

Program Lider Nowych Technologii wspiera i nobilituje innowacyjne firmy od roku 2012. W ciągu czterech lat ponad 70 firm zostało odznaczonych dyplomem i znakiem graficznym Lidera Nowych Technologii. Jest to jedyny w Polsce program wspierający innowacje, który zgromadził tyle znanych i cenionych marek.

pobierz ...
JAS-FBG
JAS-FBG S.A. [www.jasfbg.com.pl] jest jedną z największych spółek z polskim kapitałem w branży TSL funkcjonującą na rynku od 1991 roku, a w ...
więcej ...
SBS
SBS sp. z o. o. – największa w Polsce (pod kątem obrotu oraz liczebności punktów handlowych) sieć hurtowni z branży grzewczej, sanitarnej i ...
więcej ...
ISOL
Firma P.H.U. ISOL s.c. powstała w 1991 roku jako mała, rodzinna firma, zajmująca się zaawansowanymi technologiami systemów grzewczych. ...
więcej ...
BalticWood
Baltic Wood jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów trójwarstwowych i litych podłóg drewnianych na świecie. Działa ...
więcej ...
SmartMedia
SmartMedia to jeden z liderów polskiego rynku producentów specjalistycznego oprogramowania do zarządzania: majątkiem, należnościami i aktami. ...
więcej ...
Wolf
Centrala rekuperacyjna CWL-400 Excellent marki Wolf – wentylacja mechaniczna nowej generacji Zaprojektowanie wydajnej, a zarazem ekonomicznej ...
więcej ...
RHO Software
Inteligentny System Utrzymania i Serwisowania Maszyn MESO CMMS. To rozwiązanie które w kompleksowy sposób wspiera dział Utrzymania Ruchu w ...
więcej ...
Harmann
Wentylacja mechaniczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych - stałociśnieniowy system Sensovent firmy Harmann. Przyjmując jako główne ...
więcej ...
Alfalaval
  Nowoczesne technologie u podstaw rozwoju Alfa Laval Alfa Laval jest światowym dostawcą specjalistycznych urządzeń i rozwiązań ...
więcej ...
Buderus
Grupa Bosch Thermotechnik GmbH, do której należy marka Buderus, to największy producent systemów grzewczych w Europie i ma sieć dystrybucyjną ...
więcej ...
Delfin
Delfin Sp. z o.o. jest liderem na rynku ekologicznych oczyszczalni ścieków. Oferuje: - najnowocześniejsze przydomowe i gminne oczyszczalnie ...
więcej ...
S4H
S4H – Dopasuj Nasze programy do potrzeb Twojej firmy Spółka S4H, chociaż została założona w 2009 roku, swoje korzenie posiada w początkach ...
więcej ...
Macrologic
Macrologic specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Bazując na kompetencjach konsultantów ...
więcej ...
ILUO
Firma ILUO specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania wspierającego działalność małego i średniego biznesu. Doświadczenia zdobyte przez ...
więcej ...
Tytan Professional
ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA Tytan Professional to nowoczesna i gotowa do użycia zaprawa, którą stosuje się do murowania ścian ...
więcej ...
Makroterm
Zintegrowane Ogrzewanie z funkcją buforowania energii odnawialnej to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na optymalne i bezpieczne ...
więcej ...
Ralston
Ekologiczne farby do wnętrz Ralston to niezależna holenderska firma rodzinna, która od 1916 r. odnosi sukcesy w produkcji i sprzedaży farb w ...
więcej ...
OknoPlus
W dobie globalizacji i komercjalizacji OknoPlus z dystansem podchodzi do masowej produkcji. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów ...
więcej ...
Aquaphor
AQUAPHOR to światowy producent szerokiej gamy filtrów i sorbentów do oczyszczania wody. Marka należy do amerykańskiej korporacji Electrophor ...
więcej ...
Invado
Drzwi Strada Okleinowane drzwi Strada to propozycja dla tych, którzy cenią dekoracyjny minimalizm. Stanowią bowiem połączenie niezawodnej ...
więcej ...
ArCADiasoft
Firma ArCADiasoft Chudzik sp. j. jest polską firmą działającą na rynku oprogramowania dla budownictwa, architektury i instalacji od 1997 roku, ...
więcej ...
Reflex
Firma Reflex wchodzi w skład holdingu WINKELMANN GROUP GmbH+Co.KG, którego siedziba od 115 lat znajduje się w Niemczech, w Nadrenii ...
więcej ...
Dimplex
Grupa Glen Dimplex założona w 1973 roku jest obecnie największą na świecie firmą produkującą elektryczne urządzenia grzewcze. Jest ...
więcej ...
Eckert
Innowacja jest słowem, które najlepiej oddaje filozofię firmy Eckert. Działając na rynku przecinarek już od 1990 roku, wprowadziliśmy wiele ...
więcej ...
Nikol
Rekuperatory NIKOL Nowoczesna technologia w polskim wydaniu Firma NIKOL Jan Nikołajuk istnieje na rynku od 1983 r., początkowo pod nazwą: ...
więcej ...
Young Digital Planet S.A.
Young Digital Planet S.A. stanowi część Sanoma Learning, europejskiego lidera w dziedzinie drukowanych i cyfrowych rozwiązań dla edukacji. ...
więcej ...
DTM
Firma DTM System zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Jesteśmy całkowicie polską firmą. Posiadamy własny ...
więcej ...
Smart Technology Group
Smart Technology Group to szwajcarsko - polska firma technologiczna, która powstała z myślą o projektowaniu i produkcji nowatorskich, ...
więcej ...
WELD
Jesteśmy liderem w produkcji wysokiej jakości maszyn i urządzeń z dziedziny zgrzewalnictwa w Polsce. Specjalizujemy się w budowie zgrzewarek ...
więcej ...
SAYMON
Firma SAYMON, to firma innowacyjna i nowoczesna, to firma z wizją, której motto brzmi: „Problem klienta jest naszym problemem, ale nie ...
więcej ...
Buderus
Buderus Liderem Nowych Technologii® 2016 Grupa Bosch Thermotechnik GmbH, do której należy marka Buderus, to największy producent systemów ...
więcej ...
COMP Soft
COMP Soft spółka z o.o. COMP Soft Sp. z o.o. istnieje od roku 2000, od początku posiada status Oracle Gold Partner. Zadaniem COMP Soft jest ...
więcej ...
AXIT
PLATFORMA AX4- PROSTE WDROŻENIE- SZYBKA REALIZACJA- ELASTYCZNA ADAPTACJA Firma AXIT oferuje innowacyjne rozwiązania IT wspierające ...
więcej ...
Organika
Podkłady Pianomat to doskonałe podkłady podłogowe pod panele i wykładziny dywanowe. Podkłady Pianomat wytwarzane są w procesie ...
więcej ...
Selena
Selena Produkty zolokrzemowe Tytan® EO: Selena, ceniony na rynku producent chemii budowlanej, poszerzyła swoją ofertę ...
więcej ...
Krause
KRAUSE Firma KRAUSE działa od 1995 roku. Dorobek firmy to kilkaset zrealizowanych projektów wnętrz prywatnych i komercyjnych wykonanych z ...
więcej ...
Moderator
Moderator Spółka z o.o. z siedzibą w Hajnówce (woj. podlaskie) zajmuje się produkcją ekologicznych kotłów i automatycznych urządzeń do ...
więcej ...
Oknoplast
OKNOPLAST to międzynarodowa firma, jeden z pięciu największych producentów okien i drzwi z PVC w Europie. Firma prowadzi działalność na 10 ...
więcej ...
PRO-SERVICE
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o. Firma została założona w 1991.Od 1992 zajęła się detekcją gazów jako firma ...
więcej ...
SFA Poland
Utworzona w 1958 roku spółka SFA zrewolucjonizowała rynek urządzeń sanitarnych, tworząc rozdrabniacz do WC. Sanirozdrabniacz SFA, umożliwia ...
więcej ...
Zamek Ryn
HOTEL ZAMEK RYN**** Przywrócony do świetności po wielu latach, XIV-wieczny zamek w Rynie to miejsce wyjątkowe. Pieczołowicie odrestaurowany, ...
więcej ...
Kratki.pl
Kratki.pl Marek Bal to znany i ceniony producent wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków ...
więcej ...
BARBOR
BARBOR Sp. z o.o. Firma BARBOR Sp. z o.o. jest polskim producentem elementów do wentylacji i klimatyzacji budynków. Nasza działalność to ...
więcej ...
ORAS
Firma Oras jest producentem armatury sanitarnej łączącej ekologiczne rozwiązania, wysoką jakość i nowoczesny design. Producent posiada w ...
więcej ...
ALLIAS
Firma ALLIAS jest firmą produkcyjno usługową. Dzięki potencjałowi obejmującemu dział elektroniki, dział oprogramowania, dział montażu i ...
więcej ...
PVTEC
PVTEC Polska Sp. z o.o. jest pierwszą polską firmą zajmującą się budową linii produkcyjnych do wytwarzania panela fotowoltaicznego. Linie ...
więcej ...
DOMIQ
DOMIQ Sp. z o.o. jest producentem miniaturowych serwerów integracji automatyki domowej, pozwalających na połączenie różnych systemów ...
więcej ...
Schock
Firma Schöck Sp. z o.o. należy do międzynarodowej Grupy Schöck. Przedsiębiorstwo jest liderem w produkcji rozwiązań do izolacji termicznej i ...
więcej ...
MASTER Chemia Budowlana Sp. z o.o.
MASTER Chemia Budowlana Sp. z o.o. od roku 1997 zajmuje się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej. Jest prekursorem i liderem rynku w ...
więcej ...
Pozbud
Pozbud T&R S.A. jest jednym z największych i najstarszych producentów okien i drzwi drewnianych i drewniano-aluminiowych w Polsce - ...
więcej ...
Budmech WT Sp. J.
Budmech WT Sp. J. jest firmą handlową specjalizującą się w sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów z tworzyw sztucznych przeznaczonych ...
więcej ...
Pozbruk
Istniejąca od 27 lat na rynku, firma Pozbruk produkuje nawierzchnie z kostki brukowej oraz systemy Murotherm, Presstone i Gardeo. Ugruntowana w ...
więcej ...
Sanitec KOŁO Sp. z o.o.
Sanitec KOŁO Sp. z o.o. jest jedną z największych w Polsce firm z branży wyposażenia łazienek. W 1993 r. ...
więcej ...
BRUK Sp. z o.o.
BRUK Sp. z o.o. wiodący producent szlachetnej kostki brukowej, płyt tarasowych oraz galanterii betonowej w południowej Polsce, właściciel ...
więcej ...
Modern Line
Modern Line – designerska linia produktów brukowych zachwycająca doskonałością formy! Marka Modern Line to propozycja ...
więcej ...
Makroterm
Zintegrowane Ogrzewanie z funkcją buforowania energii odnawialnej to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na optymalne i bezpieczne ...
więcej ...
Bydgoszcz
Bydgoszcz licząca blisko 360 tys. mieszkańców to największe miasto regionu, ósme, co do wielkości w Polsce. To także jeden z najszybciej ...
więcej ...
ViDiS
ViDiS SA – stawia na monitory interaktywne i inne najnowsze rozwiązania dla sektora edukacji Rola wyspecjalizowanego dystrybutora sprzętu ...
więcej ...